Dự án: Nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2 (48MW)
Chủ đầu tư: Cty Trường Thành
Loại dự án: Thủy Điện
Năm dự kiến hoàn thành: 2009 - 2013
Địa điểm: Yên Bái

Dịch vụ:

Thiết kế

Thông tin chi tiết:

 + Khảo sát địa hình địa chất, lập TKKT, BVTC, tổng dự toán chi tiết xây dựng công trình