Dự án: Nhà máy thủy điện Xím Vàng 2 (6.6MW)
Chủ đầu tư: Trường Thành Sơn La
Loại dự án: Thủy Điện
Năm dự kiến hoàn thành: 2008
Địa điểm: Sơn La

Dịch vụ:

Tư vấn

Thông tin chi tiết:

 + Khảo sát địa hình địa chất, lập dự án đầu tư xây dựng công trình.