Dự án: Nhà máy thủy điện Nậm Cắt (3,2MW)
Chủ đầu tư: PV Power BacKan
Loại dự án: Thủy Điện
Năm dự kiến hoàn thành:
Địa điểm: Bắc Cạn

Dịch vụ:

Tư vấn

Thông tin chi tiết:

  + Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật khắc phục sự cố và cải tạo đường vận hành