Dự án: Nhà máy thủy điện Nậm Pay (7.5MW)
Chủ đầu tư: NPC
Loại dự án: Thủy Điện
Năm dự kiến hoàn thành:
Địa điểm: Điện Biên

Dịch vụ:

Tư vấn

Thông tin chi tiết:

 + Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư thủy điện Nậm Pay