Dự án: Trạm Phong điện Thuận Bắc (30MW)
Chủ đầu tư: PV Power
Loại dự án: Phong điện
Năm dự kiến hoàn thành:
Địa điểm: Ninh Thuận

Dịch vụ:

TKKT, Lập dự án đầu tư

Thông tin chi tiết:

 + Lập báo cáo đầu tư nhà máy phong điện tỉnh Bình Thuận và hiệu chỉnh bổ sung dự án vào quy hoạch điện lực tỉnh Bình Thuận