Dự án: TBA 110KV Đồng Mỏ
Chủ đầu tư: NPC
Loại dự án: Đường dây và TBA
Năm dự kiến hoàn thành:
Địa điểm: Lạng Sơn

Dịch vụ:

Tư vấn

Thông tin chi tiết:

 + Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư