Dự án: Thủy điện Thuận Hòa (38MW)
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Thuận Hòa
Loại dự án: Giám sát
Năm dự kiến hoàn thành:
Địa điểm: Hà Giang

Dịch vụ:

Tư vấn giám sát

Thông tin chi tiết:

+ Giám sát thi công phần xây dựng.
+ Giám sát thi công phần cơ điện.