Dự án: Học viện Dầu khí Việt Nam
Chủ đầu tư: PVI
Loại dự án: Hạ tầng kỹ thuật
Năm dự kiến hoàn thành: 8/2010
Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Dịch vụ:

Thẩm tra thiết kế và tổng dự toán

Thông tin chi tiết:

 + Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục ngoài nhà của văn phòng Viện Dầu khí Quốc gia Việt