-->
Dự án: Nhà điều hành tại công ty DISOCO
Chủ đầu tư: Công ty DISOCO
Loại dự án: Hạ tầng kỹ thuật
Năm dự kiến hoàn thành:
Địa điểm: Thái Nguyên

Dịch vụ:

Thông tin chi tiết:

 + Thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án “Đầu tư xây dựng nhà điều hành tại Công ty DISOCO”
+ Tư vấn đấu thầu dự án đầu tư xây dựng nhà điều hành tại Công ty DISOCO
+ Lập dự án đầu tư Dây chuyền gia công bán tinh trục khuỷu động cơ xe máy cho HONDA Việt Nam