Dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (750MW)
Chủ đầu tư: PVN
Loại dự án: Hạ tầng kỹ thuật
Năm dự kiến hoàn thành:
Địa điểm: Đồng Nai

Dịch vụ:

Khảo sát

Thông tin chi tiết:

 + Additional survey, leveling design.