Dự án: Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học phía Bắc - Tỉnh Phú Thọ (100.000m3/ năm)
Chủ đầu tư: PVOIL
Loại dự án: Hạ tầng kỹ thuật
Năm dự kiến hoàn thành:
Địa điểm: Phú Thọ

Dịch vụ:

+ Khảo sát địa hình, cắm mốc ranh giới khu vực nhà máy, thiết kế san lấp tạo mặt bằng nhà máy
+ Khảo sát địa chất các khu vực nhà máy chính và các khu vực phụ trợ nhà máy
+ Khảo sát địa hình khu vực cảng, đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ kỹ thuật địa chính phục vụ công tác giải phóng mặt bằng
 

Thông tin chi tiết: