Dự án: Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Loại dự án: Tư vấn đấu thầu, giám sát, quản lý dự án
Năm dự kiến hoàn thành:
Địa điểm: Thanh Hóa

Dịch vụ:

Tư vấn giám sát

Thông tin chi tiết:

 + Tư vấn giám sát thi công toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật