Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư.
- Chứng chỉ:
+ Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.
+ Chứng nhận đào tạo tư vấn đấu thầu.
+ Chứng nhận đào tạo tư vấn giám sát.
+ Chứng nhận đào tạo TK PCCC.
- Ngoại ngữ: Anh văn.
- Kinh nghiệm chính: Thiết kế hạ tầng & kiến trúc CT dân dụng và Công nghiệp.
- ĐT: 04. 62858412
Email: nguyentrongtuan@pvpe.vn .
- Quá trình công tác:
+ Từ năm 2003 – 2012: Nhân viêt thiết xây dựng – Phòng thiết kế trạm – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.
+ 2012 đến nay, Phó Giám đốc TT tư vấn Dân dụng và Công nghiệp – Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.