Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
- Chứng chỉ: Thiết kế, giám sát công trình điện
- Ngoại ngữ: Anh văn
- Kinh nghiệm chính: Thiết kế, giám sát 12 năm.
- ĐT: 04. 62858412
Email: caovanthuan@pvpe.vn
- Quá trình công tác:
+ Từ năm 2002 – 2007: Kỹ sư thiết kế công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà.
+ 2008 – 2012: Kỹ sư thiết kế công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.
+ 2012 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn Cơ điện.