-Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư Xây Dựng
Chuyên ngành Dân dụng & Công nghiệp
- Chứng chỉ:
+ Thiết kế xây dựng công trình(Bộ XD cấp).
+ Giám sát xây dựng công trình(Bộ XD cấp).
+ Chứng chỉ đấu thầu (VCAS cấp).
+ Chứng chỉ quản lý, thiết kế, vận hành Đường cao tốc (VCAS cấp).
- Ngoại ngữ: Anh văn
-Kinh nghiệm chính:
+12 năm công tác; kinh nghiệm 6 năm làm quản lý.
+ Số Dự án tham gia: 14
- ĐT: +84.4 62858432
- Email: tranhuulap@pvpe.vn
 - Quá trình công tác:
+ Từ 06/2002-01/2003: Chuyên viên kỹ thuật, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam – LILAMA.
+ 01/2003-11/2007: Kỹ sư thiết kế, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Sông Đà - Tổng Công ty Sông Đà.
+ 11/2007- 10/2008: Kỹ sư thiết kế, Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.
+ 11/2008-11/2009: Phó GĐ Trung tâm TV DD&CN, Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.
+ 11/2009-11/2013: GĐ Trung tâm TV DD&CN, Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.
+ 11/2013- đến nay: Phó Giám đốc Công ty kiêm GĐ Trung tâm TV DD&CN, Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.