Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, kiểm toán và phân tích-Thạc sỹ KT
- Chứng chỉ: Kế toán trưởng
- Ngoại ngữ: Anh văn
- Kinh nghiệm chính:  7 năm
- ĐT: 04. 62858412
Email: nguyenthivandung@pvpe.vn
- Quá trình công tác:
+ Từ tháng 7/2007 - 12/2007: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Nội Thất Hòa Phát
+ Từ tháng 1/2008-3/2009: Chuyên viên phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí VN
+ Từ tháng 3/2009- 12/2012: Chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán
+ Từ 12/2012 – 2/2014: Phó trưởng phòng Phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí VN
+ Từ tháng 3/2014 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí VN