- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư điều khiển

- Chứng chỉ: Thiết kế Hệ thống đo lường điều khiển điện, công trình xây dựng dân dụng và CN

- Ngoại ngữ: Anh văn
- Kinh nghiệm chính:

+ Chủ nhiệm dự án.

+ Chủ trì thiết kế hệ thống đo lường & điều khiển trong các nhà máy lọc, hóa dầu và nhiệt điện

- ĐT: 04. 62858412

-  Email: luuvulam@pvpe.vn

 
- Quá trình công tác:

+ Từ năm 2005 – 2013: Kỹ sư đo lường điều khiển, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế CIMAS

+ Từ năm 2013 – nay: Phó trưởng phòng KTKH - Công ty Cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí VN.