Trình độ chuyên môn:  Cử nhân kinh tế
- Chứng chỉ:

+ Chứng chỉ: Kế toán Trưởng

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
- Kinh nghiệm chính: Tài chính kế toán
- ĐT: 04. 35772222
-Email
Quá trình công tác:
Từ  10/2007 đến 8/2012
  Kế toán trưởng công ty  TNHH Biken Việt Nam
Từ 9/2012 đến 8/2013

Kế toán trưởng công ty TNHH Tokai Rubber Hose Việt Nam.

Từ 9/2013 đến 1/2014
Kế toán trưởng công ty TNHH  Candeo Việt Nam.
Từ 1/2014 đến 2/2015  

Kế toán trưởng công ty TNHH đầu tư & quản lý Hoàng Phúc

Từ 27/2/2015  đến 04/2016
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
Từ 05/2016  đến nay
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam