Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài chính

- Chứng chỉ:

+ Chứng chỉ:

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
- Kinh nghiệm chính: Tài chính kế toán
- ĐT: 0462858432
-Email

Quá trình công tác:
Từ  9/2013  đến  5/2014

Kế toán công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Hoàng Quán

Từ 9/2014 đến nay

Chuyên viên hành chính nhân sự công ty TNHH đầu tư & quản lý Hoàng Phúc

Từ 27/2/2015  đến nay
Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam