Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Kinh tế

- Chứng chỉ:
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng việt

- Kinh nghiệm chính: Cố vấn Kinh tế

- ĐT: 0462858412
-Email

Quá trình công tác:

Từ 7/2014 đến nay

Chuyên gia Tư vấn cấp cao công ty TNHH đầu tư & quản lý Hoàng Phúc

Từ 27/2/2015 đến nay

Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam