Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ kinh tế
- Chứng chỉ: Kế toán trưởng
- Kinh nghiệm chính: Tài chính – kế toán
- ĐT: 04. 62858412
- Email: ninhvanchuong@pvpe.vn 
- Quá trình công tác:
+ Từ năm 2005 – T5/2010: Phụ trách kế toán -  Công ty Cổ Phần Bảo Linh
+ Từ năm 2010 – 2012: Kế toán trưởng – Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đại Cường
+ Từ năm 2013 – T11/2014: Kế toán trưởng  – Công ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Tổng Hợp An Bình
+ Từ T12/2014-T3/2014: Kế toán trưởng – Công ty Cổ Phần Thương Mại Khoáng Sản Việt
+ Từ T3/2013 đến nay: Trưởng phòng Tài chính – kế toán - Công ty Cổ phần tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam