Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ  Tài chính
- Chứng chỉ:
+ Chứng chỉ: Kế toán Trưởng
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Kinh nghiệm chính: Tài chính kế toán
- ĐT: 0462858432
-Email:
 
Quá trình công tác:
 
Từ  05/2004 đến 3/2010
Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán – Công ty CP Tư vấn XD Điện 2
Từ 3/2010 đến 7/2013
Phó trưởng phòng Tài chính kết toán - Công ty CP Tư vấn XD Điện 2
Từ 7/2013 đến 3/2014
Phó phòng kế hoạch –Tổng hợp thuộc Trung tâm tư vấn Nhiệt điện Công ty CP Tư vấn XD Điện 2
Từ 3/2014 đến nay
Phó giám đốc ban quản lý dự án EPC Công ty CP Tư vấn XD Điện 2  
Từ 0 5/2014 đến nay
Trợ lý Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn XD Điện 2
Từ 27/2/2015 đến nay
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam