- Trình độ chuyên môn:  Quản trị kinh doanh
- Ngoại ngữ: Anh, Việt
- Kinh nghiệm chính: Quản trị kinh doanh  
- ĐT: 04. 35772222
- Email: mingle.ch@gmail.com
 
- Quá trình công tác:
- Từ 11/2008 – 5/2013 Tổng giám đốc Công ty TNHH Cơ khi Trung phú Việt Nam 
- Từ 9/2010 -9/2013 Đại diện văn phòng Nhà máy dược Tây Tạng tại Việt Nam 
- Từ 9/2014 – 4/2015 Giám đốc kinh doanh Công ty Đầu tư & Quản lý Hoàng Phúc 
- Từ 5/2015 - 4/2016 Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam 
- Từ 5/2016 - nay Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam