CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM PV Power Engineering (PVPE) Design into Reality

Quan tâm thăm hỏi động viên người lao động

14:20:03 | 22/05/2019

Là Công đoàn thành viên của Công đoàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn Điện  lực Dầu khí ...

Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD Quý I năm 2014

14:20:03 | 22/05/2019

Năm 2014, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, môi trường vĩ mô trong nước dần đi vào ổn định, kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều khả năng hồi phục dù tiềm ẩn ...

Hoạt động ĐTN PVPE

14:20:03 | 22/05/2019

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ chí Minh Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực  Dầu khí Việt Nam là Đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty ...

Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

14:20:03 | 22/05/2019

Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPE) là tập hợp các kỹ sư trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp cùng đội ngũ cố vấn đầy kinh ...

PVPE tổ chức thành công các hội nghị cuối năm

14:20:03 | 22/05/2019

Ngày 10/12/2013, Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh ...

Hội nghị kiểm điểm và tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD

14:20:03 | 22/05/2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, sáng ngày 10/12/2013, Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực tổ chức ...

Bài phát biểu của tân Giám đốc Công ty

14:20:03 | 22/05/2019

 Kính thưa: -  Đồng chí Vũ Huy Quang Tổng giám đốc Tổng công ty ĐLDKVN - Đồng chí Hoàng Văn Nghiệp Phó Tổng  giám đốc Tổng công ty - Các ...