CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM PV Power Engineering (PVPE) Design into Reality

Hoạt động ĐTN PVPE

13:46:21 | 22/05/2019

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ chí Minh Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực  Dầu khí Việt Nam là Đoàn thanh niên trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty ...