CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM PV Power Engineering (PVPE) Design into Reality

Chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

13:59:43 | 22/05/2019

Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPE) là tập hợp các kỹ sư trẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp cùng đội ngũ cố vấn đầy kinh ...