CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM PV Power Engineering (PVPE) Design into Reality

Hoạt động hè 2015 của PVPE

14:14:27 | 22/05/2019

Hè 2015, CBCNV của PVPE được sự quan tâm của Giám đốc Công ty đã tổ chức sinh nhật cho CBCNV trong Quý 1,2/2015 tại Công ty và tổ chức chuyến thăm quan nghỉ ...

Quan tâm thăm hỏi động viên người lao động

14:14:27 | 22/05/2019

Là Công đoàn thành viên của Công đoàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn Điện  lực Dầu khí ...