Là Công đoàn thành viên của Công đoàn Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Công ty cổ phần Tư vấn Điện  lực Dầu khí Việt Nam luôn quan tâm chăm lo đời sống của người lao động, động viên người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo sản xuất kinh doanh của Công ty.

  Tuy tình hình sản xuất kinh doanh trong những tháng đầu năm còn nhiều khó khăn nhưng BCH Công đoàn Công ty đã tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết trong công ty, cũng như động viên tinh thần lao động, sản xuất của Cán bộ nhân viên trong Công ty góp phần nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

   Công đoàn đã phối hợp tốt với Chính quyền tổ chức Du xuân đầu năm tại Đền Hùng – Phú Thọ, tổ chức thăm hỏi và tặng quà, đi tham quan cho chị em phụ nữ trong Công ty nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đồng thời, Công đoàn Công ty cũng luôn quan tâm sát sao đến đời sống CNCNV trong Công ty, tổ chức các lễ sinh nhật cho đoàn viên Công đoàn, tổ chức 14 lượt thăm hỏi các đoàn viên và người thân bị ốm đau đột xuất. Đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán và Tháng Công nhân, Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng Công đoàn Tổng công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với giá trị 2.000.000 đ/suất. Đặc biệt, với tinh thần tương thân tương ái, Công đoàn Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí đã trao tặng Công đoàn Công ty 100.000.000 đồng hỗ trợ Đoàn viên Công đoàn Công ty nhân dịp Tết nguyên đán.

  Đáp ứng sự quan tâm, hỗ trợ của Công đoàn cấp trên, các đoàn viên Công đoàn Công ty cũng tham gia tích cực các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức như: Tham gia chương trình Hội thi Tiếng hát người đi tìm lửa, các hội thao của Tổng công ty.

  Ngoài ra, Công đoàn Công ty còn tích cực tham gia, đóng góp ý kiến hoàn thiện Nội qui lao động, thương thảo với Chính quyền để ban hành Thỏa ước lao động tập thể 2014 đảm bảo các quyền và lợi ích của Người lao động hài hòa với lợi ích chung của Doanh nghiệp.

  Chính những hoạt động tích cực của tổ chức Công đoàn Công ty đã góp phần động viên tinh thần của người lao động, đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của Người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.