L
ễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham dự buổi lễ có đồng chí Văn Xuân Anh – UV BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy Công ty, cùng các đồng chí  Bí thư Chi bộ và toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ 2.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng và được Đảng ủy Công ty rất quan tâm, chú trọng, thông qua công tác phát triển Đảng viên, đã bổ sung cho các chi bộ trực thuộc những quần chúng ưu tú nhất luôn tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.01 đồng chí vinh dự được kết nạp Đảng viên đợt này là: Đ/c Phạm Văn Chính .

Tại buổi lễ, đồng chí Văn Xuân Anh – UVBCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng ủy Công ty và đồng chí Trần Hữu Lập – Bí thư Chi bộ đã phát biểu, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho đồng chí Đảng viên mới phải thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người Đảng viên đã được quy định trong Điều lệ Đảng, thể hiện bản lĩnh người Đảng viên, đóng góp sức mình vào việc xây dựng Chi bộ và Đảng bộ Công ty vững mạnh và ngày càng phát triển


Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Bác Hồ và toàn thể các Đảng viên chi bộ, đồng chí Đảng viên mới đã tuyên thệ hứa trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ, sống hòa đồng với nhân dân, đồng nghiệp... xứng đáng là. người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh lễ kết nạp Đảng viên PVPE ngày 15/9/2014