Cuộc họp ngày 5/11/2014 tại văn phòng PVPE

(Cuộc họp ngày 28/11/2014 tại văn phòng PVPE)

Ngày 28/11/2014 Đại diện BQL Dự án; ban Điều hành Dự án của Tổng thầu PVC; Các nhà thầu thi công PVC- DH; SĐ12; đơn vị Tư vấn thiết kế PVPE và VIWASE đã tổ chức cuộc họp tại văn phòng của PVPE số 302, Nguyễn Trãi, Trung văn,Từ Liêm, Hà Nội để triển khai phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến Dự án.

Cuộc họp đã giải quyết, thống nhất được nhiều vấn đề về giao diện kỹ thuật giữa các gói thầu hiện đang vướng mắc cũng như cách thức phối hợp để đấy nhanh công tác thiết kế, thi công xây lắp, đảm bảo chất lượng, tiến độ một số hạng mục của Dự án.

Phát biểu tại cuộc họp – Ông Nguyễn Xuân Bài – Phó Giám đốc Ban Điều hành của Tổng thầu PVC bày tỏ và cảm ơn sự nỗ lực của đơn vị Tư vấn PVPE đối với Dự án trong thời gian qua.

Ông Văn Xuân Anh – Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc Công ty cũng bày tỏ - Đồng thời với công tác sản xuất kinh doanh, PVPE đang  thực hiện chủ trương tái cơ cấu của Tổng Công ty PVPower;  đó là thách thức với PVPE nhưng đồng thời cũng là cơ hội lớn cho PVPE chủ động đứng vững và phát triển vươn xa ra bên ngoài.