Cùng với các hợp đồng đã hoàn thành tại tỉnh Quảng Ngãi, Thái Bình, Yên Bái và Hà Giang  tổng doanh thu của Công ty sẽ vượt khoảng 150% so với kế hoạch và đạt mức lợi nhuận cao hơn đáng kể so với các năm 2012 và 2013.

Trong buổi họp, Lãnh đạo Công ty đã thay mặt CBCNV cảm ơn sự hợp tác quan trọng của chủ đầu tư dự án, gửi lời chúc Giáng sinh vui vẻ và Năm mới 2015 hạnh phúc, đồng thời gửi lời mời tham dự lễ kỷ niệm thành lập Công ty vào ngày 26 tháng 12 năm 2014.