Trong chuyến đi Đoàn CBCNV PVPE đã tổ chức về thăm Quê Bác tại Làng Sen và thắp hương tại đền thờ Ông Hoàng Mười như để tỏ lòng thành kính đến những Người có công với Nước.

Một chuyến đi vui vẻ, đầm ấm và đầy ý nghĩa!

Một chuyến đi tuyệt vời!

Một số hình ảnh của chuyến đi: