CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM PV Power Engineering (PVPE) Design into Reality
Tư vấn khảo sát công trình, thí nghiệm, kiểm định

Tư vấn khảo sát công trình, thí nghiệm, kiểm định

- Khảo sát trắc địa công trình; - Khảo sát địa chất công trình; - Khảo sát, thiết kế công trình thuỷ lợi, hạ tầng, nông thôn: cấp thoát nước, môi ...
Tư vấn lập quy hoạch, lập báo cáo đầu tư/ dự án đầu tư

Tư vấn lập quy hoạch, lập báo cáo đầu tư/ dự án đầu tư

Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, nhiệt điện, ...
Tư vấn Thiết kế

Tư vấn Thiết kế

- Thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch, nội thất công trình hạ tầng kỹ thuật; - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng công nghiệp; - Thiết ...
Tư vấn Quản lý dự án, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn giám sát

Tư vấn Quản lý dự án, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn giám sát

- Quản lý, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lập tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, nhiệt ...
EPC các hạng BOP trong nhà máy nhiệt điện, Đường dây và TBA

EPC các hạng BOP trong nhà máy nhiệt điện, Đường dây và TBA

- EPC các hệ thống đường dây tải điện với cấp điện áp theo giấy phép hoạt động điện lực. - EPC trạm biến áp và sân phấn phối với cấp điện áp ...