CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM PV Power Engineering (PVPE) Design into Reality
Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

21:09:58 | 24/02/2020

Khi muốn thi tuyển vào PVPE, hồ sơ của tôi phải có những giấy tờ gì?