Khi muốn thi tuyển vào PVPE, hồ sơ của tôi phải có những giấy tờ gì?
 
Hồ sơ vào một trong những vị trí PVPE đang tuyển dụng, ứng viên phải nộp những giấy tờ sau:
Tờ khai thông tin ứng viên (download)
Đơn xin việc tiếng Việt
Đơn xin việc tiếng Anh (tùy thuộc vào vị trí tuyển dụng nếu cần)
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương
CV tiếng Anh (tùy thuộc vào vị trí tuyển dụng nếu cần)
Bảng điểm tiếng Việt (phô tô công chứng)
Bằng tốt nghiệp Đại học (phô tô công chứng)
Giấy khai sinh (phô tô công chứng)
Giấy khám sức khỏe (Khám tại bênh viện cấp huyện trở lên, thời hạn dưới 6 tháng)
CMTND
Ảnh 4x6 cm (nền trắng)
Về nguyên tắc, PVPE không giữ bằng gốc và bản chính các giấy tờ của ứng viên. 
Những giấy tờ bằng tiếng Việt phải được chính quyền địa phương hoặc đơn vị cấp giấy tờ đó công chứng. Trong trường hợp ứng viên không có điều kiện nộp đầy đủ hồ sơ trước khi thi tuyển, ứng viên có thể nộp trước: Đơn xin việc, CV và bằng tốt nghiệp (phô tô). Những giấy tờ khác ứng viên có thể nộp bổ sung trong quá trình thi tuyển hoặc khi ứng viên nhận được “Công văn tiếp nhận”.
  
Tôi có thể nộp hồ sơ đến PVPE qua email hoặc thư không? 
 
Ứng viên có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện, email hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng PVPE theo các địa chỉ sau: 
Phòng Tổ chức - Hành chính
Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPE).
Tầng 3,4,5, 302 Nguyễn Trãi, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
Email: nguyentiendat@pvpe.vn 
 
  
Quy trình tuyển dụng tại PVPE như thế nào? 
 
Khi nhận được hồ sơ dự tuyển của ứng viên, Phòng Tổ chức Hành chính sẽ lựa chọn những hồ sơ phù hợp theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng. Sau đó, ứng viên phù hợp sẽ được mời đến phỏng vấn và bài kiểm tra chuyên môn (nếu cần do Hội đồng tuyển dụng quyết định). 
Phòng Tổ chức Hành chính sẽ thông báo kết quả cho những ứng viên trúng tuyển và mời những ứng viên đó trực tiếp đến Công ty nhận “Công văn tiếp nhận”. 
 
 
 
CV của các ứng viên (download)