Giới thiệu: Lịch sử hình thành:

  • Trước những yêu  cầu của thực tế khách quan, với mong muốn có một đơn vị trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp, tư vấn vận hành, thiết kế kết cấu công trình…PVN và PV Power đã xác định cần có một đơn vị chuyên nghiệp của ngành Dầu khí đảm nhận nhiệm vụ này.
  • Ngày 16/7/2007, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã họp và thông qua Đề cương thành lập mới các Công ty cổ phần trong đó có phương án thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam. Ngày 31/10/2007, PVPower Engineering được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103020312, đánh dấu sự ra đời của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam.
  • PV Power Engineering được thành lập với các cổ đông sáng lập bao gồm:Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam; Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2;Công ty CP Đầu tư và Quản lý nguồn điện Việt Nam.PV Power Engineering định hướng trở thành công ty Tư vấn thiết kế chuyên ngành trong lĩnh vực tư vấn thiết kế thủy điện, nhiệt điện, phong điện năng động và hiệu quả nhất đối với Chủ đầu tư
  • Ngày 07/11/2014, cổ đông PV Power thoái vốn hoàn toàn khỏi Công ty và Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc (Công ty Hoàng Phúc) đã giao dịch thành công nắm giữ phần lớn số cổ phần của PVPower Engineering.

Ngành nghề kinh doanh:

  • Kiểm định công trình xây dựng.
  • Lập hồ sơ dự thầu, tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp, hồ sơ dự thầu thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, thủy điện, nhiệt điện, giao thông và   công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;
  • Giám sát thi công xây dựng công trình điện dân dụng, điện công nghiệp, lĩnh vực lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện;
  • Giám sát thi công xây dựng công trình thủy điện, lĩnh vực lắp đặt thiết bị công nghệ điện;

Tôn trọng xã hội, chính quyền, khách hàng, đối tác, cổ đông và người lao động. Trung thực để mang lại sự tin cậy trong mọi mối quan hệ, giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác

Bên cạnh những thành tựu đã được ghi nhận thì Văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc PPE chính là một trong những niềm tự hào lớn nhất, là những viên gạch đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của hệ thống.

 

Xây dựng PPE trở thành một trong những doanh nghiệp đầu tư

Khai thác dịch vụ và thương mại có uy tín hàng đầu Việt Nam